De Mama’s Club Ede organiseert meerdere keren pe maand activiteiten voor moeders van kinderen van 0-12 jaar. Het doel van deze activiteiten is om elkaar te ontmoeten en zo ervaringen en tips te kunnen uitwisselen. Hierbij kun je denken aan knutselen, spelen, naar de kinderboerderij of muziek maken.

Daarnaast worden er ook activiteiten voor de moeders zonder de kinderen georganiseerd. Dit zijn de ‘Mama-avonden’. Even heerlijk bijkletsen, borrelen, wandelen. Of denk eens aan een filmavond bij Cinemec tijdens de Ladies Night, een thema-avond over opvoeding of deelnemen aan een creatieve workshop.

De Mama’s Club Ede wordt volledig gerund door vrijwilligers. Voor het lidmaatschap van de Mama’s Club Ede wordt een jaarlijkse bijdrage gevraagd van €5,00, voor operationele kosten. De eerste betaling vindt plaats tijdens de tweede activiteit waar je aan deelneemt. Tijdens de eerste activiteit kun je kennismaken, de sfeer proeven en besluiten of je lid wilt worden.

In januari vindt de jaarlijkse contributiebetaling plaats. Indien je lid wordt in het laatste kwartaal van het jaar (dus vanaf 1 oktober), geldt de betaling van de jaarlijkse bijdrage ook alvast voor het volgende jaar.

Als er voor activiteiten kosten worden gemaakt voor entreegeld, knutselmateriaal, ingrediënten voor koekjesdeeg, etc. wordt het totaal gedeeld door het aantal aanwezige kinderen en/of moeders. Je betaalt dus alleen voor activiteiten waar je aan deelneemt. We proberen de kosten zo laag mogelijk te houden. We informeren je over de kosten, datum, tijd en lokatie van een activiteit in de uitnodiging die je per e-mail ontvangt. Naar aanleiding van deze uitnodiging kunnen leden zich aan- of afmelden.

Bij alle activiteiten geldt dat moeders verantwoordelijk zijn voor hun eigen kinderen en daar ook naar handelen. De organisatie van de Mama’s Club Ede kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die ontstaat tijdens activiteiten van de Mama’s Club Ede. We gaan er vanuit dat alle moeders een aansprakelijkheidsverzekering hebben.

By: Stectech